CEREC AC tehnologija

Sa zadovoljstvom moemo da Vam ponudimo najsavremeniju tehnologiju u oblasti stomatoloke protetike.
Re? je o CEREC,CAD /CAM,3D tehnologiji u izradi kerami?kih nadoknada... detaljnije


Preuzmite info-paket cenovnik

Dental Studio
Takovska 58, Beograd
tel:(011) 329 32 40
mob:(060) 329 32 40
stomatolog@dentalstudio.co.rs


Kako da se odlu?im za pravog zubara?Odabir pravog zubara ponekad moe da bude veoma komplikovan i ?esto samo odlae reavanje problema. Odluka je na Vama a ovde Vam izlaemo pitanja ?iji ?e Vam odgovori pomo?i u tome...

1.Gde se nalazi ordinacija? U kome je delu grada i kakav je prevoz do nje...

2.Koliko su stru?ni stomatolozi za koje bih se opredelila ? Imaju li talenta i da li su pedantni dovoljno za moje kriterijume ?

3.Kako da prona?em stomatologa koji je stru?an u svakom polju ? To bimorao da budetim stru?njaka koji rade sinhronizovano i nalaze se tu samo za mene.

4.Kakve materijale koriste? Koju anesteziju imaju? Mogu li kod njih odmah izvriti snimanje zuba, ukoliko bude potrebno?

5.I na kraju, interesuje me na?in pla?anja? Moe li karticom i kojom? Postoji li u blizini neka banka, bankomat ili menja?nica?