CEREC AC tehnologija

Sa zadovoljstvom moemo da Vam ponudimo najsavremeniju tehnologiju u oblasti stomatoloke protetike.
Re? je o CEREC,CAD /CAM,3D tehnologiji u izradi kerami?kih nadoknada... detaljnije


Preuzmite info-paket cenovnik

Dental Studio
Takovska 58, Beograd
tel:(011) 329 32 40
mob:(060) 329 32 40
stomatolog@dentalstudio.co.rs


CEREC AC tehnologijaSa zadovoljstvom moemo da Vam ponudimo najsavremeniju tehnologiju u oblasti stomatoloke protetike.
Re? je o CEREC,CAD /CAM,3D tehnologiji uizradi kerami?kih nadoknada.

To svetski precizna tehnologija bezmetalnih krunica ,koja prua jedan komforniji pristup, kako za pacijenta tako i za samog terapeuta. Umesto uzimanja standardnog otiska specijanim otisnim masama,ovde je u igri posebna kamera(tzv bluecam) kojom se skenira izbrueni zub i otisak se prikazuje na monitoru aparata na kome sam doktor dizajnira doti?an zub. Nakon toga u posebnoj maini (reza?u) se prema predhodnom dizajnu izree zub od specijalnih kerami?kih blokova iz jednog komada.Nakon toga se farba i glazira u specijalnoj pe?i a potom cementira. Sama procedura je za pacijenta veoma jednostavna i komforna,sve se zavrava istog dana u ordinaciji. Estetski rezultati su vrhunski,daleko ispred svih dosadanjih tehnologija izrada bezmetalnih krunica,to je posledica prirode materijala i odsustvo kapica ispod keramike (kao to slu?aj kod cirkonije ,alumine ),?ime se postie maksimalnma toplina boje i prirodnost kerami?ke krune.