CEREC AC tehnologija

Sa zadovoljstvom moemo da Vam ponudimo najsavremeniju tehnologiju u oblasti stomatoloke protetike.
Re? je o CEREC,CAD /CAM,3D tehnologiji u izradi kerami?kih nadoknada... detaljnije


Preuzmite info-paket cenovnik

Dental Studio
Takovska 58, Beograd
tel:(011) 329 32 40
mob:(060) 329 32 40
stomatolog@dentalstudio.co.rs


Implantologija

dental_studio__119_.jpgImplantologija (oralna implantologija) je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom zubnih implantata. Uobi?ajen naziv za stomatologa ili oralnog hirurga, koji se bavi zubnim implantatima je implantolog. Zubni implantat se ugra?uje u vili?nu kosti nakon odre?enog vremena stvara ?vrstu vezu sa kosti. Na implantat se zatim postavlja krunica ili moe da slui kao nosa? mosta ili pak kao sidrite proteze.

Ugradnja zubnog implantata prua nekoliko prednosti u odnosu na druge mogu?nosti zamene zuba. Osim to izgledaju i funkcioniu poput prirodnog zuba, implantati zamjenjuju zube bez rtvovanja susednih zuba.
Naime, u slu?aju zamene jednog dental_studio__122_.jpgzuba mostom, potrebno je izbrusiti susedne zube. Poto je implantat usa?en u kost, on stimulie okolnu kost i u tom slu?aju ne dolazi do resorpcije kosti, koja se javlja nakon va?enja zuba. Moderni zubni implantati se prave od ?istog titanijuma za razliku od ortopedije, gdje se koriste legure titanijuma. Poznato je da se titanijum ponaa neutralno i da ne uzrokuje nikakve alergijske reakcije. (biokompatibilan materijal) Titanijum gradi sa kiseonikom zatitni sloj i zato ga organizam dobro prihvata. To se naziva osteointegracija.
Iznavedenih razloga je zubni implantat odli?no reenje.