CEREC AC tehnologija

Sa zadovoljstvom moemo da Vam ponudimo najsavremeniju tehnologiju u oblasti stomatoloke protetike.
Re? je o CEREC,CAD /CAM,3D tehnologiji u izradi kerami?kih nadoknada... detaljnije


Preuzmite info-paket cenovnik

Dental Studio
Takovska 58, Beograd
tel:(011) 329 32 40
mob:(060) 329 32 40
stomatolog@dentalstudio.co.rs


Ordinacija i tehnologije

Na Studio ima dve lekarske jedinice, ?ekaonicu, stomatoloki blok, lekarsku sobu,.... Opremljen je vrhunskim tehnolokim ure?ajima koji umnogome doprinose brem, kvalitetnijem i zdravijem reavanju odravanja vaih usta i zuba.

RSV - Digitalna radioviziografija

Ordinacija poseduje dve senzora(za svaku jedinicu) koja zamenjuju konvencionalni rengenski film. Slika je odmah vidljiva na monitoru, a svojom veli?inom i jasno?om omogu?ava bre i ta?nije postavljanje dijagnoze, kao i proveru kvaliteta rada.
Zra?enje je smanjeno na minimum, tako da je bezbedno ga koristiti kod svih pacijenata

rsv.jpg computer.jpg

INTRAORALNA KAMERA

Omogu?ava bolji uvid u stanje u ustima pacijenta, kako za terapeuta tako i za samog pacijenta

LUPE

Jako konstruktivna terapeutska pomagala koja izuzetno poboljavaju sam rad terapeuta jer pruaju bolje i svetlije vidno polje, a mo? uve?anja je znatna. Vrlo su zna?ajne u ranoj dijagnostici karijesa i drugih patolokih promena usta i zuba.

SISTEM APARATURA ZA MAINSKU OBRADU KANALA KORENA

Ovaj savremeni kompleks postao je nezamenljiv u kvalitetnoj endodonciji ,odnosno le?enju zuba. Nekadanje tretiranje kanala ru?nim proiriva?ima i turpijama zamenjeno je mainskom doradom.
U vrlo kratkom vremenskom periodu moemo obaviti endodonski tretman le?enja kanala korena, kako na jednokorenim, tako i na viekorenim nepristupa?nim zubima, uskim i zakrivljenim kanalima, to prua izvesni komfor samom pacijentu i terapeutu.
Mogu?nost neprolaska kao i neadekvatna obrada (ostavljanje inficiranog ili nekroti?nog sadraja) kanala korena svedena je na minimum.
Kanali su dobro opturirani, idealnog oblika i konusa, a samim tim definitivno punjenje je kompaktno i precizno.

MIKROSKOP


CEREC AC Sirona tehnologija

Revolucionarna tehnologija koja primenjuju?i kompjutersku preciznost i brzinu reava problem nedostatka dela zuba. tedi vreme i daje maksimalne estetske i funkcionalne rezultate izrade. Trend u savremenoj svetskoj stomatologiji.