CEREC AC tehnologija

Sa zadovoljstvom moemo da Vam ponudimo najsavremeniju tehnologiju u oblasti stomatoloke protetike.
Re? je o CEREC,CAD /CAM,3D tehnologiji u izradi kerami?kih nadoknada... detaljnije


Preuzmite info-paket cenovnik

Dental Studio
Takovska 58, Beograd
tel:(011) 329 32 40
mob:(060) 329 32 40
stomatolog@dentalstudio.co.rs


Konzervativa i le?enje zuba - endodoncija

Podrazumeva konzervaciju - zbrinjavanje zuba ispunima (plombama) i endodonciju(le?enje kanala korena)

Kompozitni ispuni


Fuji, Gradia, 3MESPE, Filtek, Bisco su kompozitni materijali vrhunskog kvaliteta, razli?itih boja i nijansi, prilago?eni svakom pacijentu.

Poseduju izvrsne estetske i mehani?ke kvalitete a mogu?nost kontrakcije i odvajanja od zuba vremenom, svedena je na minimum.
Modelovanjem kompozitnih ispuna postie se maksimalna rekonstrukcija vaih zuba koji imaju morfologiju i formu zdravih, karijesom netaknutih zuba.

Endodoncija - Le?enje zuba


Endodoncija je procesle?enjazuba ?iji je krajnji cilj izle?enje kanala korena zuba nastao infekcijom i definitivno punjenje kanala ?ime je zub zati?en i sa?uvan od propadanja.

Na studio je opremljen aparatima za mainsku obradu kanala ?ime se postie maksimalni terapeutski efekat, kako u smislu vremena tako i kvaliteta.

Rendgenolokom proverom definitivnog punjenja obezbe?ujemo maksimalne rezultate le?enja.

dental_studio__1.jpg