Changing Lives One Smile At A Time!

Endodoncija

Endodoncija

Endodoncija Endodoncija je grana stomatologije koja predstavlja terapiju lečenja zuba. Uglavnom se radi o infekcijama u kanalima korena zuba, koji čine živi deo zuba i zbog toga se često manifestuju kroz bol, ali i druge vrste osetljive reakcije. Neretko su te infekcije praćene i lošim zadahom, temperaturom, malaksalošću i opštom slabosti organizma. Živi deo zuba, [...]

Rad sa decom i preventiva

Rad sa decom i preventiva Rad sa decom i preventivna stomatologija su najznačajnije oblasti stomatologije kada je u pitanju oralno zdravljeukupnog  stanovništva, jer se kroz ove oblasti postiže najveći efekat za javno zdravlje. Kada se kod dece u ranom uzrastu stvore dobre higijenske navike i počne sa posetama stomatologu, dete će, sa velikom verovatnoćom, te [...]

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija Oralna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom, hirurškim lečenjem i post-operativnim tretmanima, mekih i tvrdih tkiva u usnoj duplji, kako u zdravstvenom i funkcionalnom, tako i u estetskom smislu. Oralna hirurgija može da ima terapeutsko i preventivno dejstvo. Hirurške intervencije su česte kod složenijih stomatoloških usluga i uglavnom su preduslov brojnih [...]

Implantologija

Implantologija Kompleksna grana stomatologije koja podrazumeva kombinaciju hirurških i protetskih znanja i veština, bavi se ugradnjom zubnih  implantata, kojima se nadomešta nedostajući koren zuba, a zatim nadograđuje zubnom krunicom, što zajedno predstavlja funkcionalnu i estetku rehabilitaciju jednog ili više nedostajućih  zuba. Protokole u implantologiji, terapije, vođenje i praćenje pacijenata, uspostavljaju stručnjaci iz maksilofacijalne hirurgije, oralne [...]

Parodontologija

Parodontologija Grana stomatologije koja se bavi sprečavanjem i terapijom  parodontopatije  ( parodontoze ), postepenog i progresivnog  oboljenja potpornog aparata zuba koje ima više simptoma, a u konačnom dovodi do ispadanja jednog ili više zuba? Parodontopatija je, nakon karijesa, najrasprostranjeniji problem oralnog zdravlja i javlja se, u nekom obliku, čak kod 90% ljudi. Do pojave prvih [...]

Estetska stomatologija

Estetska stomatologija Estetska stomatologija je multidisciplinarna grana stomatologije koja ima za cilj postizanje, dugoročno mogućeg,  vizuelno prirodnog sklada između mekih i tvrdih oralnih tkiva, koje istovremeno, zadovoljava zdrvstvene  principe i obavezuje na primenu aktuelnih naučno-tehnoloških standarda. Rešavanje estetski najzahtevnijih situacija kod pacijenata,  predstavlja izazov sa kojim se naš stručni tim svakodnevno susreće i podrazumeva primenu [...]

Radiologija

Radiologija U okviru Dental Studija, stvorili smo prostrani ambijent i sve ostale uslove da kolege stomatolozi i njihovi pacijenti mogu da obave snimanja na najsavremenijem i najsigurnijem rendgenološkom aparatu, vodećeg svetskog brenda KAVO. O uslugama snimanja brinu viši radiološki tehničari, sa kontinuiranom edukacijom i dugogodišnjim iskustvom u dentalnoj radiologiji. https://studiozasnimanjezuba.rsDigitalni ortopanDigitalni ortopan se smatra osnovnim [...]

Protetika

Protetika Grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih i rekonstukcijom postojećih zuba, u zdrav, funkcionalniji i lepši zubni niz. Kako je na raspolaganju čitav spektar protetskih usluga, u zavisnosti od medicinskih indikacija, preporučenih tehnologija , ali i želja i mogućnosti  pacijenta, sa posvećenošću i zadovoljstvom, analiziramo stanje pacijenta i dajemo naše mišljenje i preporuke za [...]

Pregled i konsultacije

Pregled i konsultacije Pregled i razgovor o razlozima dolaska kod stomatologa, predstavljaju prvi korak u uspostavljanju poverenja i buduće saradnje pacijenta sa stomatologom, odnosno širim stomatološkim timom. U Dental Studiju razumemo različite zahteve,motive i mogućnosti pacijenata i podstičemo da inicijilani razgovor bude što kvalitetniji. Nakon što saslušamo razloge za dolazak kod stomatologa, kao i želje [...]