Changing Lives One Smile At A Time!

Endodoncija

Endodoncija

Endodoncija je grana stomatologije koja predstavlja terapiju lečenja zuba. Uglavnom se radi o infekcijama u kanalima korena zuba, koji čine živi deo zuba i zbog toga se često manifestuju kroz bol, ali i druge vrste osetljive reakcije. Neretko su te infekcije praćene i lošim zadahom, temperaturom, malaksalošću i opštom slabosti organizma.

Živi deo zuba, tj. zubna pulpa, može da oboli na razne načine, ali najčešće sve počinje od karijesa.

Blagovremenim odstranjivanjem karijesa sa čvrstog dela zuba, sprečava se širenje infekcije i zubna pulpa ostaje netaknuta.

Međutim, kada iz stadijuma karijesa, sa čvrstog dela zuba, bakterije pređu u kanal zuba, one prouzrokuju infekciju, koja se naziva pulpitis. Kada iz faze pulpitisa, zub prestane da ima dovod krvi, usled dejstva bakterija i toksina, dolazi do odumiranja dela korena zuba i nastupa  gangrena zuba.

Odumiranje korena zuba, može se desiti i usled različitih vrsta trauma zuba, prilikom loma, pada, udarca, prekidom dotoka krvi ili prodorom bakterija koje stvaraju cistu.

Takođe, sa vrha korena zuba, infekcija može preći i na dio vilične kosti.

Endodonski tretman predstavlja uklanjanje inficiranog sadržaja u kanalu, adekvatnom obradom i instrumentima.  Glavni cilj endodonskog tretmana je eliminacija infektivnog sadržaja, adekvatno punjenje kanala lekovima koji čine da zub više ne predstavlja opasnost za zdravlje pacijenta, kao i restauracija oštećenog zubnog materijala.

U cilju da celokupna terapija lečenja bude brza, kvalitetna i efikasna, koristimo digitalne aparate, različite tipove lasera, kao i mašinske endomotore sa različitim tipovima rotacija, uz odgovarajuće sisteme endo-igala i primenu otičkih pomagala.

Nakon endodonskog tretmana, pristupa se restauraciji zuba, kojom se zub u potpunosti vraća u funkciju, uz postizanje njegovog prethodnog morfološkog izgleda. Restauraciju zuba je moguće uraditi sa više materijala i na više načina, što zavisi od procene stomatologa, ali i želja i mogućnosti pacijenta.

Najveći broj endodonskih tretmana rezultiraju uspešnim lečenjem zuba. Time se čuvaju prirodni zubi, koji mogu biti od velikog značaja prilikom naknadnih stomatoloških intervencija ili se, značajno, prolongira gubitak prirodnih zuba.

Neka vaš osmeh iz snova postane realnost!

Nazovite nas ili zakažite sastanak