Changing Lives One Smile At A Time!

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom, hirurškim lečenjem i post-operativnim tretmanima, mekih i tvrdih tkiva u usnoj duplji, kako u zdravstvenom i funkcionalnom, tako i u estetskom smislu. Oralna hirurgija može da ima terapeutsko i preventivno dejstvo.

Hirurške intervencije su česte kod složenijih stomatoloških usluga i uglavnom su preduslov brojnih stomatoloških procedura.
Hirurške intervencije se obavljaju u posebno pripremljenim uslovima i zahtevaju neophodna specijalistička znanja i iskustva.
Potreba za hirurškom intervencijom je potkrepljena obaveznim protokolom kakvo je utvrđivanje stanja u kojem je pacijent posetio stomatologa, adekvatan rendgen snimak, pregled specijaliste oralne hirurgije i davanje pisanog mišljenja. Pacijent se upoznaje sa svim detaljima i dobija uputstva za pripremu za intervenciju, potrebne informacije o  njenom obliku, trajanju, eventualnim komplikacijama i post-operativnom toku. Pacijent daje pisanu saglasnost za hirurške procedure, čime ujedno potvrđuje i sve predočene radnje i eventualne komplikacije.

Pitanja koja su važna za pacijenta :

– da li postoje potrebne pripreme koje treba da obavi pred operaciju?
– postoje li rizici i koji?
– koliko traje period oporavka?
– šta se preporučuje od hrane i pića?
– koje se životne navike preporučuju, a koje ne?
– da li će se operacija raditi u lokalnoj ili opštoj anesteziji?
– koliko će trajati operacija?
– kako će se vratiti kući?

Hirurške intervencije obavljaju se kod:

– zuba koji nisu nikli ili su delimično nikli (impaktirani i poluimpaktirani zubi)
– vađenja zaostalog korena zuba (ekstrakcija radix relictae )
– upalnih procesa u projekciji vrha korena (resekcija ili apikotomija)
– upalnih procesa mekih tkiva (incizija apcesa)
– cisti čvrstih i mekih tkiva (cistektomija)
– odstranjivanje resice (resekcija frenuluma- frenektomija)
– parodontoloskih oboljenja (rezanj operacije)
– ortodontskih procedura  (ortodontska hirurgija)
– predprotetskih intervencija

Predprotetske intervencije:
– promena vertikalne dimenzije kosti podizanjem poda sinusa i dodavanjem kostanih zamenika
( sinus lift )
– ugradnje veštačke kosti ( augmentacija kosti i nivelacija grebena )
– transplantacija mekog tkiva ( augmentacija mekog tkiva )
– ugradnje implantata

Hirurško vađenje impaktiranih ili poluimpaktiranih zuba

Impaktirani zubi su zubi koji postoje u kosti, ali nisu iznikli kada im je bilo vreme.
Poluimpaktirani zubi su iznikli samo delimično i ne obavljaju svoju funkciju.
Najčešće impaktirani zubi su: donji i gornji umnjaci, gornji očnjaci i donji pretkutnjaci.

Njihov rast se nije zavrsio najcesce iz sledecih razloga:
– nedostatak prostora u zubnom luku
– ograničen rast vilica u napred-nazad smeru
– nepravilan položaj zubnog zametka iz kojeg nastaje zub
– kada je zubni zametak duboko postavljen u kosti
– skleroza kosti ili zadebljanja sluzokože na mestima gde trebe da izniknu zubi
– prisustvo prekobrojnih zuba
– prisustvo patološkoh tvorevina (ciste, odontomi, tumori)
– nasledni faktor (disproporcija između veličine zuba koju dete nasleđuje od jednog roditelja i veličine vilica koje nasleđuje od drugog roditelja).

Postojanje impaktiranih zuba se utvrđuje ortopan ili 3D snimkom.
Zašto je važno vađenje impaktiranih i poluimpaktiranih zuba?
Zubi koji nisu izrasli, pritiskaju i pomeraju druge zube, usled čega se javljaju bolovi, oštećuju drugi zubi, stvaraju džepovi, a u nekim slučajevima, dolazi i do upalnih procesa, uz povećanu temperaturu, otežano gutanje i loš zadah.
Ove intervencije se rade u lokalnoj anesteziji

Replantacija

Replantacija je ponovna ugradnja sopstvenog zuba u zubnu alveolu (šupljinu), što se najčešće dešava pri izbijanju zuba, usled neke povrede.
U takvim situacijama važno je pronaći izbijeni zub, oprati ga i staviti u fizioloki rastvor (ako je to moguće) ili ga držati u sopstvenoj pljuvači (jako pažljivo da se ne proguta) i odmah se javiti stomatologu.

Hirurško skracivanje vrha  korena zuba (resekcija ili apikotomija)

Ova se hirurška procedura primenjuje kod upalnih procesa koji su zahvatili vrh korena zuba i dela kosti, a ne mogu se lečiti konzervativnim putem zbog:
– nepristupačnosti korena zuba za lečenje endodonskim instrumentima
– prethodno neadekvatnog lečenja
– napravljenog ”foss rut” (krivi put) u blizini vrha korena tokom lečenja
– zaostalj delova igle u korenu zuba koji se ne mogu izvaditi.
Ova intervencija se radi u lokalnoj anesteziji.

Incizija apscesa

Apsces se stvara na kraju upalnog procesa zuba, kada zapaljenski proces  iz korena zuba i vilične kosti, pređe u meka tkiva. Hirurška intervencija se sastoji u inciziji, poseklini, u najnižem delu apcesa, čime se oslobađa gnoj i sukrvica.
Intervencija je kratka i radi se u lokalnoj anesteziji.

Hirurško otklanjaje cisti

Svaka čvrsta tvorevina, ispunjena tečnošću, a oivičena epitelom, predstavlja cistu.
Ciste nastaju kao reakcija organizma na dugotrajnu infekciju. Jedna vrsta ciste nastaje tako što kroz koren zuba prolazi u vilicu. Druga vrsta su folikularne ciste, nastale oko krunice impaktiranog (neizniklog) umnjaka ili očnjaka
Ukoliko se na rendgen snimku ili CBCT skeneru utvrdi postojanje ciste, neophodno je otkloniti.
Ova se intervencija radi u opštoj ili lokalnoj anesteziji.
Takođe, nakon uklanjanja ciste, njen sadržaj je potrebno poslati u histopatološku laboratoriju na analizu, radi utvrđivanja da li se radi o benignim ili malignim promenama.

Resekcija frenuluma- frenektomija

Resica koja spaja unutrašnja tkiva u ustima, a može biti predebela ili prekratka, čime izaziva povlačenje desni ili druge smetnje tokom vremena. Postoje dve labijalne (koje se nalaze ispod obe usne), četiri bukalne (kojie se nalaze na obraznim stranama usne duplje) i jedna lingvalna resica (koji se nalazi ispod jezika).

Resekcija frenuluma je rutinski zahvat. Izvodi se u slučaju visokog i zategnutog pripoja frenuluma sa desni, a radi preveniranja povlačenja desni i nastanka parodontopatije.

Režanj operacije

Ove se hirurške intervencije primenjuju kod parodontoloskih oboljenja gde nije moguće postići poboljšanje konzervativnim metodama. To su, uglavnom, stanja praćena hroničnim upalnim procesima, velikim krvarenjem desni, tupim bolom i osećajem stranog tela između zuba, praćeno teškim i lošim zadahom.

Sama intervencija podrzumeva navlačenjem zubnog mesa na ogoljeni vrata zuba ili presađivanje mekog tkiva sa nepca preko ogoljenog dela zuba.

Ortodontska hirurgija

Ove se hirurške procedure praktikuju kad je neophodno stvoriti prostor za nicanje zuba, otkloniti prepreke za nicanje zuba i ortodontskim instrumentima pristupiti neizniklim zubima

Predprotetska hirurgija

       Hirurške operacije maksilarnog sinusa
Ova se hirurška procedura primenjuje kod patoloških promena u maksilarnom sinusu, postojanja cisti ili podizanja poda maksilarnog sinusa (sinus lift), kao priprema  za protetske radove.
Ova se intervencija radi u lokalnoj anesteziji.

       Ugradnja veštačke kosti
Usled dugotrajne parodontopatije, ali i nakon gubitaka zuba, resorbuje se dio alveolarne kosti. Resorpcija kosti negativno utiče i na ostale zube ali i na grebene koji vermenom nestaje. Takva kost više nema dovoljnu širinu i visinu za ugradnju implanta ili drugih nadoknada, za koje je potreban oslonac u kosti (nivelacija grebena).
Operacija se sastoji u odvajanju sluzokože od kosti, gdje se na dio alveolarnog grebena dodaje veštačka kost koja sraste sa postojećom kosti (augmentacija kosti). Veštačka kost se zaštiti membranom i zašiva se.
Kompletno srastanje traje četiri do šest meseci.

       Transplantacija mekog tkiva
Različitim hirurškim metodama se može poboljšati stanje mekog tkiva prilikom ugradnje implanta i izrade protetskih nadoknada na implantima, kada se mogu koristiti transplantati sa nepca, ili veštački preparati koji se zatim transplantiraju u regiju oko zuba ili ugrađenog implantata gde je to potrebno (augmentacija mekog tkiva). U ovim slučajevima mogu se koristiti transplantati vezivnog tkiva (TVT) ili SMAT kojima se pokriva ogoljeni deo.
Ove procedure podrazumevaju i nošenje kapica-  sulkus formera, kada se ugradnja implantata kompletira, koje omogućavaju adekvatno zarastanje desni.

      Ugradnja implanta

Impanti predstavljaju najsavremenije i najdugotrajnije rešenje za nedostajuće zube. Implantati su veoma precizni šarafi, urađeni od najfinijih legura, koji se ugrađuju u kost. U slučaju nedostajuće kosti, kost se nadograđuje, da bi implant imao dovoljan oslonac. Više o ugradnji implanta čitajte u podlinku Implantologija
Ugradnja implanta se obavlja u lokalnoj anesteziji.

Neka vaš osmeh iz snova postane realnost!

Nazovite nas ili zakažite sastanak