Changing Lives One Smile At A Time!

Poslovni principi

Naši poslovni principi

Važno nam je da se u našem poslovanju, odnosu prema pacijentima i poslovnim saradnicima, stomatološkoj profesiji , zakonskom okviru i društvenoj odgovornosti, poštuju prinicipi kojima se obezbeđuje poslovanje u skladu sa savremenim postignućima, etikom, transparentnošću i dobrom stomatološkom praksom. U skladu sa tim, definisali smo naše poslovne principe:

Znanje i tehnologije prethode svemu

Stomatologija je jedna od medicinskih delatnosti koje su u svetu najviše napredovale. U svakom segmentu, teži se kvalitetu rada, dobrom dizajnu, udobnosti i zadovoljstvu pacijenata.

Informacione tehnologije, tehnička znanja, farmakologija, radiologija, postale su nezaobilazan dio edukacije koje moramo da usvajamo i zato pratimo trendove i najsavremenije stomatološke procedure koje pružamo našim pacijentima.

Etika i estetika prate naš pristup

Važno nam je da imamo etičan pristup, koji podrazumeva rad u skladu sa pravilima stomatološke teorije i prakse, rad u interesu pacijenta, kao i poštovanje zakonske regulative. Takođe,  važno nam je da do kvalitetnog rada dođemo prijatnim odnosom prema našim pacijentima i da se pacijenti lepo osećaju tokom boravka kod stomatologa. U konačnom, želimo da osim funkcionalnog i kvalitetnog rada, naši pacijenti imaju i lepe zube.

Poverenje i zadovoljstvo pacijenta je u centru pažnje

Svesni smo da je poverenje koje nam pacijenti ukazuju najvažnije na samom početku njhovog tretmana, a da je zadovoljstvo, na kraju, pokazatelj uspešnosti. U procesu između sticanja poverenja i ostvarenja zadovoljstva, informisanost, sigurnost i očekivanja pacijenta su u našem fokusu.

Svaku informaciju koju pacijent treba da dobije ili je zatraži, sa zadovoljstvom pružamo, a svi komentari, kritike, predlozi i sugestije su dobrodošli.

Standardi i procedure se podrazumevaju

Svakom stomatološkom radu prethodne ozbiljne administrativne, zakonske  i medicinske procedure, koje se moraju obaviti, kako bi se vodila uredna i tačna dokumentacija za svakog pacijenta, a stomatološka usluga bila u skladu sa najboljom praksom. Obrada i vođenje podataka predstavljaju značajan nivo sigurnosti pacijenta, dok primena standarda u tretmanu pacijenta i poštovanje procedura, omogućavaju uspešan rad.

Naš Tim

0

Doktora Stomatologije

0

Lepih Osmeha

0

Pacijenata

0

Intervencija

Naši Pacijenti