Changing Lives One Smile At A Time!

Estetska stomatologija

Estetska stomatologija

Estetska stomatologija je multidisciplinarna grana stomatologije koja ima za cilj postizanje, dugoročno mogućeg,  vizuelno prirodnog sklada između mekih i tvrdih oralnih tkiva, koje istovremeno, zadovoljava zdrvstvene  principe i obavezuje na primenu aktuelnih naučno-tehnoloških standarda. Rešavanje estetski najzahtevnijih situacija kod pacijenata,  predstavlja izazov sa kojim se naš stručni tim svakodnevno susreće i podrazumeva primenu znanja, odgovornosti i metoda, u konsultaciji sa širim timom stomatologa.

Estetska stomatologija podrazumeva  procedure kojima se postiže zdravlje zuba, kao i one procedure koje ostvaruju estetski efekat. Restaurativna stomatologija se bavi sanacijom zuba, dok se kompozitnim fasetama, beljenjem zuba, stavljanjem zubnih ukrasa i estetikom lica, postižu estetski efekti, koji rezultiraju lepšim izgledom i zadovoljstvom pacijenata.

Restaurativna stomatologija

Restaurativna stomatologija je zastupljena kod najčešćeg problema na našem podneblju, a to je karijes. Karijes predstavlja bakterijsku infekciju koja se nalazi u plaku tj. mekoj zubnoj naslazi. Prodiranjem mlečne kiseline, kao produkta razgradnje šećera, u uslovima gde ne postoje odbrambeni faktori, nastaje demineralizacija zuba, tj. nestajanje  kalcijuma i fosfata iz zubnog dentina.

Šta uzrokuje karijes zuba?

Karijes zuba je proces koji zavisi od puno faktora, a karakteristike su mu povratni procesi demineralizacije i remineralizacije zuba, sve do momenta kada se napravi karijesna šupljina u zubu. Narušena ravnoteža u usnoj duplji dovodi do otpuštanja kalcijumovih i fosfatnih jona iz zuba i gubitka minerala zuba, te nastanka procesa demineralizacije. Kada koncentracija rastvorljivih kalcijumovih i fosfatnih jona u pljuvački postane prezasićena u odnosu na zub, i uz prosustvo makar male količine fluoridnih jona (koji značajno povećavaju taloženje kalcijuma i fosfata), minerali se mogu ponovo vratiti u delimično demineralizovanu gleđ, a taj proces naziva se remineralizacija. Da li će doći do nepovratnog oštećenje zuba, zavisi od mnogih faktora, kao što su faktori napada, faktori odbrane, istorija zubnih bolesti i trenutno opšte stanje pacijenta. Faktori napada su: nivo bakterija i šećera u usnoj duplji, a faktori odbrane su: količina pljuvačke, kalcijuma i fluorida. (količina pljuvačke treba da se poveže sa posebnim tekstom o pljuvački).

Kako nastaje karijes zuba?

Karijes zuba nastaje tako što bakterije u zubnim naslagama na neoštećenom zubu prerađuju dostupan šećer, a kao najvažniji bioproizvod nastaje mlečna kiselina, koja prodire kroz čvrstu površinu zuba. Površina zuba je mikroskopski propusna, tako da mlečna kiselina uklanja kalcijum i fosfate iz unutrašnjeg tkiva, čime se zub deminerališe. Rezultat je nastanak karijesnog oštećenja zuba.
Šta su to moderni standardi za tretman karijesa?

U našoj poliklinici primenjujemo moderne standarde za tretman karijesa, a to znači da su prevencija i terapija jednako zastupljene. Prevenciju primenjujemo pre nego što se karijes pojavi, a terapiju sprovodimo nakon pojave karijesa. Svaki pacijent se detaljno pregleda, uzima se njegova medicinska i stomatološka istorija bolesti, izvrši se klinički pregled, i analizira status zuba pomoću OPT (ortopantomografskog) snimka. Nakon toga se individualno odredi terapija uz primenu medicinskog modela tretmana karijesa. Tretman karijesa obuhvata 4 koraka:

  • Kontrola bakterija obradom karijesnih lezija i primenom medikamenata
  • Smanjenje nivoa rizika od ponovnog nastanka karijesnih lezija
  • Remineralizacija zuba
  • Dugoročno praćenje pacijenata, što podrazumeva redovne kontrole na 3 ili 6 meseci, u zavisnosti od rizičnih faktora.

Posebnu pažnju posvećujemo minimalno traumatskoj intervenciji u otklanjanju karijesne lezije, zatim u očuvanju pulpe tj. nervno-vaskularnog sistema u korenu zuba, „živca”, i potpunoj estetskoj nadoknadi dela zubnog tkiva. Koristimo visoko kvalitetne materijale za zubne ispune, koji svojim osobinama, u potpunosti zadovoljavaju estetiku i funkciju nadoknađenog dela zuba.

Fasete ili viniri

Fasete ili viniri predstavljaju minimalno invazivne kompozitne ili porculanske nadoknade, koje u najvećoj meri podižu estetske parametre. Idealno su rešenje za dijasteme ( razmak između zuba ), menjanje boje, položaja i oblika pojedinih zuba. Brušenje prilikom pripreme zuba za fasete je minimalno ili potpuno izostaje.

Fasete ili viniri mogu da se rade u konzervativnoj proceduri sa kompozitnim materijalima, a mogu i u CAD CAM tehnologiji.

Kompozitne fasete ili viniri se modeluju direktno na zubima pacijenta, nakon minimalne preparacije površine zuba. Pacijent ne oseća nadoknadu, nema napor prilikom procedure i dobija prihvatljiviju cenu. Nedostatak kompozitnih faseta je u ograničenjima u dužini incizalne ivice, kao i u njihovom vremenskom trajanju, poput plombe.

Kod CAD CAM faseta ili vinira takođe imamo minimalnu intervenciju na površini zuba, s tim da se sama faseta radi u mašini, a na osnovu otiska. Ovom fasetama se postiže prirodan izgled zuba, zbog transparentnosti materijala, a trajanje ovih nadoknada je značajno duže, poput bezmetalnih krunica.

Fasete ili viniri se preporučuju u sledećim situacijama:

– gde postoje tetraciklinsko prebojeni zubi
– kod devitalizovanih zuba koje su promenili boju
– kod zuba koje su promenili boju usled raznih faktora, a ne mogu se izbeliti tretmanima beljenja zuba.
– kod starih i potrošenih plombi koje su promenile boju
– gde postoje dijasteme ( razmak između zuba ) i crni trouglovi
– gde je potrebno produženje zuba
– kod nepravilnog položaja zuba
– gde postoje lomovi krune zuba
– gde nema zubne gleđi
– kod abrazije ili erozije zuba

Make your dream smile a reality!

Call us or book your appointment today