Changing Lives One Smile At A Time!

Reč osnivača

Reč osnivača - Dr. Bojana Golić

Osnovala sam Dental Studio 2003. godine, sa jasnom vizijom da želim najbolju stomatološku praksu i zadovoljne pacijente. To smo uspeli, jer volimo posao koji radimo, cenimo vreme i novac onih koji nam ukazuju poverenje i svesni smo da se znanje, nauka i tehnologija moraju unapređivati.

Naši pacijenti znaju da na posao dolazimo zadovoljni, a odlazimo još zadovoljniji, jer svakog dana imamo razloga za to.

Stomatologija je naš poslovni život kojoj smo u potpunosti posvećeni.

Naš Tim

0

Doktora Stomatologije

0

Lepih Osmeha

0

Pacijenata

0

Intervencija

Reč Pacijenata