Changing Lives One Smile At A Time!

Rad sa decom i preventiva

Rad sa decom i preventiva

Rad sa decom i preventivna stomatologija su najznačajnije oblasti stomatologije kada je u pitanju oralno zdravljeukupnog  stanovništva, jer se kroz ove oblasti postiže najveći efekat za javno zdravlje.
Kada se kod dece u ranom uzrastu stvore dobre higijenske navike i počne sa posetama stomatologu, dete će, sa velikom verovatnoćom, te navike zadržati i tokom života.
Taj deo uticaja na dete koje tek počinje da dobija prve zube, traži određeni nivo edukacije odraslih i svest da je to u neprocenjivom interesu deteta.

Zubi imaju višestruku funkciju i od njihovog stanja, kao i stanja usne duplje, zavisi celokupno zdravlje.
Primarna funkcija zuba jeste da sažvaću hranu i pripreme je za organe za varenje. Zubi, takođe, imaju funkciju i u govoru. Njihov rast i razvoj utiču i na formiranje vilica, pa samim tim i estetiku lica, čime utiču i na psihički razvoj deteta i njegovo samopouzdanje.
Zbog toga je važno da zubi budu sačuvani i zdravi, a svaka vrsta trajnijih patoloških promena ili traumatskih stanja, komplikuju nesmetani razvoj i zdravlje deteta.

Dečija i preventivna stomatologija

Predstavlja posebnu granu stomatologije jer su deca drugačiji pacijenti od odraslih i prema njima se mora imati adekvatan pristup.
Osnovne funkcije dečije i preventivne stomatologije su:
1. Terapeutska funkcija – da prevenira i leči patološke procese kod dece i sanira traume
2. Kontrolna funkcija – da stvara navike kod dece i obavezuje dete i roditelje na kontrolu zuba
3. Savtodavna funkcija- da objašnjava detetu i roditeljima sve što je u interesu očuvanja oralnog zdravlja

Zbog ovih funkcija dečije stomatologije, važno je da dečiji stomatolozi.
– budu prijemčivi za decu,
– da su spremni da ostvare poverenje,
– da imaju strpljenje u radu,
– da pristupačno objasne sve što dete treba da razume i prihvati.

Zašto je važno čuvati mlečne zube?
Mlečni zubi, osim što su važni detetu za žvakanje i što omugućavaju pravilan koštani razvoj, oni su i ”čuvari mesta” za trajne zube i obezbeđuju smer njihovog izbijanja.
Takođe, važno je sprečiti nastanak upale mlečnog zuba, zbog obezbedjivanje zdrave sredine za nicanje stalnih zuba., Važno je i da mlečni zubi ostanu zdravi uz pomoć stomatologa, kako se dete ne bi sretalo sa stomatologom prvi put zbog bola, odnosno upalnog procesa, jer upravo to može biti neprijatno iskustvo koje stvara otpor prema stomatologu u budućem životu.

Postupci koji se primenjuju kod dece su:

Uklanjanje mekih naslaga

Ovo je postupak koji se obavlja rotirajuićim četkicama i adekvatnom pastom na način da se sa svih površina zuba lagano odstrane meke naslage. Time se deca, na prijatan i bezbolan način, navikavaju na stomatologa i stomatološke aparate i procedure.

Zalivanje fisura

Ovo je potpuno bezbolan postupak kojim se fisure- kanali na griznim - okluzalnim površinama zalivaju sredstvima koja u sebi sadrže fluor i i određena adhezivna sredstva. Time kanali zuba postaju plići, pa ne dolazi do zadržavanje hrane, samim tim ni do raspadanja hrane i nastanka karijesa. Zalivanje fisura nije trajna metoda i treba je jednom godišnje kontrolisati i ponavljati po preporuci stomatologa. Zalivanje zuba važno je kod zuba koji se ne menjaju, a to su ``šestice``.

Fluorizacija

Fluorizacija je potpuno bezbolan postupak koji se primenjuje na mlečnim i trajnim zubima, sa ciljem što dužeg očuvanja zdravog zubnog tkiva. Fluor je idealno sredstvo za prevenciju nastanka karijesa štiteći gleđ i čineći je otpornijom. Fluor smanjuje učestalost pojave karijesa i učestvuje u remineralizaciji početne kariozne lezije. U stomatološkoj ordinaciji najčešće se koristi fluor u obliku tečnosti, gela ili laka kojim se premazuju zubi.

Uklanjanje karijesa i plombiranje mlečnih i zuba

Karijes je najčešći patološki proces usne duplje. Nažalost, karijes mlečnih zuba se javlja veoma rano, kao posledica loših higijenskih navika, neadekvatne ishrane i uspavljivanje dece sa flašicom zaslađenog napitka. Karijes često zahvata veći broj mlečnih zuba i brzo se širi zbog određenih anatomno – histoloških karakteristika tih zuba. Mlečni zubi su pokriveni znatno tanjim slojem gleđi koja je slabije mineralizovana, dok je ispod gleđi dentin sa širokim dentiskim kanalićima i manjom sposobnošću stavaranja reparatornog dentina. Sve to doprinosi bržem širenju i češćoj pojavi komplikacija karijesa mlečnih zuba. Karijes često zahvata gornje sekutiće i tada se naziva cirkularni karijes. Prvi simptomi su pojava belih mrlja na prednjim sekutićima uz ivicu desni. Vremenom se mrlje produbljuju i karijes dalje napreduje. Čim se pojave bele mrlje važno je obratiti se stomatologu, radi sprečavanja dalje progresije karijesa. Na redovnim kontrolama uočiće se rana pojava karijesa i na vreme sprečiti da ne dođe do pojave bola i komplikacija. Važno je da su mlečni zubi zdravi i da se pojava karijesa otkloni i zub sanira plombom. To se radi uz primenu anestezije i korištenje kompozitnih,kompomernih ili glas jonomernih ispuna.

Lečenje mlečnih zuba

Kod mlečnih zuba, lečenje se odvija na način da se odstranjuje krunični deo pulpe- amputacija, a korenski delovi se prekrivaju medikamentima. Na amputirani ostatak u korenu zuba se nanosi amputaciona pasta na bazi krezola i paraformaldehida, preko koje sledi sloj paste na bazi zink-oksida kao zavoj. Nakon toga postavljaju se podloga i definitivni ispun- plomba.

Lečenje stalnih zuba

Između šeste i sedme godine pojavljuju se prvi stalni kutnjaci i to najčešće u donjoj vilici pod imenom ŠESTICE. Nicanju prvog stalnog kutnjaka ne prethodi ispadanje ili vađenje mlečnog kutnjaka, a sam proces izrastanja tog zuba nije praćen znatnijim subjektivnim tegobama kod deteta. Upravo su šestice jako podložne karijesu, zbog dubljih kanala na griznoj površini, pa ih je neophodno zalivati i tako zaštiti. Međutim, u slučaju da karijes kod deteta pređe u upalni proces, tj. ako se proces nije sanirao dok je bio lokalizovan u gleđi i dentinu krunice zuba, zbog širokih dentinskih kanalića i veoma voluminozne pulpe stalnih zuba kod dece, patološki proces napreduje i zahvata pulpu i paradontalna tkiva. U takvim slučajevima je potrebna endodontska terapija- kanalna terapija korenova stalnih zuba. Indikacije za endodontsku terapiju stalnih zuba kod dece, postavljaju se individualno za svakog pacijenta, a zavise od dijagnoze oboljenja, stepena razvitka korena tj. da li je razvoj završen ili ne, postojanja mesta u vilici za smeštaj svih stalnih zuba tj. od mogućnosti i potrebe ortodontske terapije, faze nicanja susednih zuba, kao i motivisanosti deteta i roditelja.

Lečenje parodontopatije (juvenilna parodontopatija)

Mnogi faktori mogu da dovedu do pojave parodontopatije kod dece. Anaerobni mikroorganizmi (oni koji ispoljavaju svoje dejstvo bez prisustva kiseonika) iz plaka produkuju neke toksine (otrove) koji svojim dejstvom dovode do razaranja potpornog aparata zuba i tako uslovljavaju klaćenje i ispadanje zuba. Takodje i neka druga oboljenja kao sto su bolesti krvi, šećerna bolest, nedostatak vitamina (pogotovo C vitamina) mogu da dovedu do nastanka ovog oboljenja. Jedan od uzroka je i nasledni faktor, kada se javlja kod više članova porodice. “Juvenilna parodontopatija” je oboljenje izuzetno burnog toka koje brzo dovodi do gubitka zuba. Javlja se obično između 11 i 13 godina, tri puta češće kod ženskog pola. Ovaj oblik parodontopatije spada u najteža parodontalna oboljenja, jer je veoma teško kontrolisati bolest i sprečiti gubitak zuba, tako da se dešava da pacijenti izgube zube jos pre 20. godine života. Prvi oblik karakteriše zahvatanje samo pojedinih zuba pri čemu bilo koja grupa zuba može biti zahvaćena. Najčešće su zahvaćeni samo prvi molari i sekutići, a promene su simetrične. Desni mogu biti bez ikakvih vidljivih promena. Ovaj oblik može nastati i pre puberteta, a može da zahvati i mlečne zube. U početku, na desnima se ne moraju videti promene, ali zato se obimna razaranja dešavaju u kosti . Kasnije se bolest komplikuje upalom desni i stvaranjem parodontalnih džepova,a u krajnjoj fazi i ispadanjem zuba. Drugi oblik je generalizovani, što znači da je zahvaćen potporni aparat svih zuba. Ovo je najteži oblik jer su razaranja veoma intenzivna i bilo kakav vid lečenja ih ne moze usporiti. Što se tiče pristupa lečenju, on se ne razlikuje mnogo od lečenja parodontopatije odraslih: uklanjanje dentalnog plaka i zubnog kamenca kao i obrada parodontalnih džepova takođe se primenjuju s tim što ovde primena antibiotika, uvodi kao veoma važan i efikasan oblik terapije. Bez obzira na sve, u lečenju obolelih od juvenilne parodontopatije postižu se veoma slabi rezultati jer bolest vrlo brzo napreduje, a na samom početku simptomi su slabo izraženi ili ih uopšte nema, sve dok bolest ne uzme ozbiljnog maha. Zato je veoma važno blagovremeno otkrivanje bolesti, čemu najviše doprinose redovne kontrole kod stomatologa, jer je jedino tako moguće brzo reagovati i sprečiti prevremeni gubitak zuba ovih pacijenata.

Povrede zuba

Povrede zuba kod dece su česte, a najčešće se povređuju mlečni ili stalni sekutići. Osim povrede samog zuba, dolazi i do povrede okolnog tkiva i nastanka otoka, pa sve izgleda i mnogo komplikovanije i teže. Međutim, o čemu god da se radi, za bol, otok, klaćenje i ispadanje zuba, treba se odmah obratiti stomatologu. Za decu koja se bave sportom preporučuju se štitnici kojima se štite zube i meka tkiva od povreda. Takođe, kod dece koja imeju isturene (protrudirane) zube, povrede su češće zbog izloženosti, pa treba razmišljati o ortodontskoj terapiji. Klasifikacija povreda Postoje razne klasifikacije povreda mlečnih i stalnih zuba. Najčešće su:

1. Povrede potpornih tkiva (parodontalnih tkiva)

- naprsnuće gleđi

- prelom zuba

2. Povrede tvrdih zubnih tkiva i pulpe se manifstuje

- luksacije: kontuzije, delimično rasklaćivanje zuba i sl.

- traumatsko izbijanje zuba

Većina povreda zuba se uspešno sanira. Neke procedure zahtevaju i uključivanje medikamenata, ukoliko je došlo do povrede pulpe- živog dela zuba, neke se rešavaju samo kompozitnim plombama, dok neke povrede podrazumevaju i protetske i hirurške i ortodontske procedure.

Vađenje zuba

U smeni mlečnih i stalnih zuba, prvi zubi počinju da se klimaju između pete i sedme godine, dok se do 14 godine, promene svih 20 mlečnih zuba. Klimanje mlečnog zuba je podspešeno izbijanjem stalnog zuba. Za dete je manje neprijatno ispadanje odnosno vađenje mlečnog zuba od procesa nicanja stalnog zuba. Stomatolozi savetuju da deca mogu da podspešuju klimanje zuba jezikom. Stomatolozi savetuju da se nedovoljno rasklimani zubi ne vade kod kuće, kako bi se izbegao nepotreban bol, zaostali delovi zuba, nekontrolisano krvarenje ili eventualne infekcije. Ukoliko rasklimani zubi sami ne ispadnu, poželjno je da se mlečni zubi vade u stomatološkoj ordinaciji, u kontrolisanim i čistim uslovima.
Saveti za roditelje

Dakle, kada je u pitanju briga o dečijim zubima, važno je nekoliko saveta:

– dojenje je zdraviji mehanizam za razvoj žvakalnog aparata kod dece nego sisanje flašice
– deca treba da žvaću hranu čim počnu da dobijaju prve zube
– oralna higijena kod dece treba da počne dobijanjem prvih zuba.
– deca treba da se nauče ispravnom pranju zuba
– pranje zuba treba da je neizostavna navika uveče, a u malo kasnijoj dobi i ujutro i uveče
– četkica za zube treba da je fina i mekana i kada se pohaba treba je isključiti iz upotrebe
– četkicu treba ispirati i držati na čistom mestu
– prva poseta stomatologu treba da počne dobijanjem prvih zuba
– dete treba da ima poverenja u svog stomatologa
– dete treba da se lepo oseća prilikom posete stomatologu
– dete treba da razume sve stomatološke procedure koje se primenjuju kod njega
– dete treba da grize i žvaće hranu u mnogo većem omeru nego da jede mekanu i pasiranu hranu
– dete treba da odlazi na redovne stomatološke kontrole na šest meseci
– dete treba svoje rasklimane zubiće da vadi kod stomatologa ili da sačeka da sami ispadnu
– dete treba da postavi sva pitanja koja ga zanimaju
– dete treba da primenjuje sve savete koje dobije od stomatologa

Make your dream smile a reality!

Call us or book your appointment today