Changing Lives One Smile At A Time!

Radiologija

Radiologija

U okviru Dental Studija, stvorili smo prostrani ambijent i sve ostale uslove da kolege stomatolozi i njihovi pacijenti mogu da obave snimanja na najsavremenijem i najsigurnijem rendgenološkom aparatu, vodećeg svetskog brenda KAVO.

O uslugama snimanja brinu viši radiološki tehničari, sa kontinuiranom edukacijom i dugogodišnjim iskustvom u dentalnoj radiologiji.

3D radiogram - CBCT (cone beam computered tomography)

3D radiogram - CBCT ( cone beam computered tomography ) predstavlja stomatološku konusno kompjuterizovanu tomografija, koja, osim rendgen zračenja, primenjuje metodu koja se zasniva na matematičkoj proceduri obrade snimka. Ova digitalna geometrijska obrada se koristi za generisanje trodimenzionalnih slika unutrašnjosti snimljenog objekta koju čini velika serija dvodimenzionalnih rendgenskih snimaka snimljenih u toku jedne rotacije uređaja oko svoje ose. Ovakav rendgenološki prikaz omogućava stomatolozima lakše i preciznije postavljanje dijagnoze i plana terapije, što povećava šanse za uspeh lečenja, tj. za krajnji cilj ima uspeh lečenja. Pruža više preseka (aksijalni, panoramski, sagitalni) i uvid u detalje koji nisu vidljivi u standardnim dvodimenzionalnim snimcima. Četiri različite veličine polja (5 x 5, 6 x 8, 8 x 8, 8 x 15) omogućavaju nam snimanja ciljane regije interesa uz minimalnu dozu zračenja

Digitalni ortopan

Digitalni ortopan se smatra osnovnim radiološkmi snimkom, koji ujedno predstavlja i osnovni preduslov svih složenijih stomatoloških terapijskih postupaka. Ortopan predstavlja panoramsku sliku svih zuba, maksilarnih sinusa, temporomandibularnih zglobova i koštanog tkiva gornje i donje vilice. Digitalni ortopan u našem dijagnostičkom centru se izdaje na foliji visoke rezolucije ili se dostavlja u digitalnoj formi, putem mejla ili na CD – u.

Dečiji digitalni ortopan

Dečiji digitalni ortopan- Digitalni ortopan sa smanjenom dozom zračenja se posebno izrađuje za decu i predstavlja maksimalnu sigurnost. To je snimak sa skraćenim vremenom ekspozicije i smanjenom dozama zračenja (50 % smanjeno zračenje).

Retroalveolarni snimak

Retroalveolarni snimak – intraoralni snimak je precizan snimak koji nam ukazuje na određene detalje i ima široku upotrebu. Koristi se za veoma malu površinu, najčešće kod poremećaja ili bolesti pojedinačnog zuba. U našem dijagnostičkom centru postoji mogućnost da na velikoj foliji, visoke rezolucije, dobijete retroalveolrni snimak uvećan i obradjen iz više uglova, kako bi dijagnostička procedura bila olakšana. Kao i ostale vrste snimaka, i retroalveolrni snimak možete dobiti digitalnim putem.

Digitalni snimci temoporomandibularnih zglobova

Digitalni snimci temoporomandibularnih zglobova su snimci kojima se vrlo lako mogu dijagnostikovati parafunkcije ( kao npr. škripanje ili stiskanje zuba ) ili strukturne promene temporomandibularnog zgloba, tj. zgloba koji povezuje donju vilicu sa kostima lobanje. Snimak temporomandibularnog zgloba se obavlja u dve projekcije , sa zatvorenim i otvorenim ustima odnosno, u antero – posteriornoj projekciji.

Skanogram

Skanogram – segmentni ortopantomografski snimak predstavlja snimak pojedinačne regije koja zanima stomatologa. Kod izrade ove vrste snimka, snimanju se ne izlažu obe cele vilice, već samo interesna regija. Digitalni skanogrami mogu obuhvatati svaki kvadrant pojedinačno, te je i sama doza zračenja manja, a informacije koje se dobijaju ovom vrstom snimka su sveobuhvatne i precizne.

Bitewing tehnika snimanja zuba

Bitewing tehnika snimanja zuba je posebna tehika ekstraoralnog snimanja zuba gde su vidljivi krunični delovi zuba gornje i donje vilice. Ovom tehnikom snimanja se veoma precizno može dijagnostikovati prisustvo karijesa na bočnim –aproksimalnim površinama zuba što, generalno, ipredstvalja jedan od najučestalijih dijagnostičkih procedura za stomatologa i, istovremeno, najčešćih razloga mladih pacijenata za posetu stomatologu.