Changing Lives One Smile At A Time!

Cenovnik

DentalStudio - Cenovnik osnovnih usluga

Poštovani pacijenti,

Ovde je prikaz osnovnih usluga u našoj stomatološkoj ordinaciji.
Za većinu termina, objašnjenje možete naći u okviru linka u kojem opisujemo sve pojedinačne usluge. Naši pacijenti su prilikom pregleda, takođe, detaljno informisani o svemu što se tiče njihovog stanja oralnog zdravlja, kao i u pogledu svih mogućnosti za treman i lečenje.

Prvi pregled sa statusom i plan terapije………………………….. …………………………………3000
Pregled sa pismenim izveštajem……………………………………………………………………….. 3600
Konsultacije sa postojećim nalazima ( 60 min )…………………………………………………….3600
Kontrolni pregled ……………………………………………………………………………………………. 1200                                     
Opšta usluga
Lokalna anestezija …………………………………………………………………………………………….480

Endodontski tretman jednokanalnog zuba …………………………………………………7000,00
Endodontski tretman dvokanalnog zuba ……………………………………………………9000,00
Endodontski tretman trokanalnog zuba …………………………………………………..11000,00
Lecenje inficiranog kanala uz interseansni lek ( po seansi ) …………………………2500,00
Masinska obrada 1 kanala uz interseansni lek ……………………………………………5500,00
Masinska obrada 2 kanala uz interseansni lek ……………………………………………6500,00
Masinska obrada 3 kanala uz interseansni lek ……………………………………………7500,00
Definitivno punjenje 1 kanala nakon masinske obrade ………………………………3000,00
Definitivno punjenje 2 kanala nakon masinske obrade ………………………………4000,00
Definitivno punjenje 3 kanala nakon masinske obrade ………………………………5000,00

Plomba jednopovrsinski kompozit ……………………………………………………………………4200,00
Plomba dvopovrsinski kompozit ………………………………………………………………………5200,00
Plomba tropovrsinski kompozit ……………………………………………………………………….6000,00
Konzervativna nadogradnja kompozitom ………………………………………………………..8000,00
Beljenje zuba po vilici …………………………………………………………………………………….12000,00
Beljenje jednog zuba ( po seansi ) ……………………………………………………………………..2200,00
CAD/CAM faseta ……………………………………………………………………………………………32000,00
CAD/CAM inley ………………………………………………………………………………………………22000,00
CAD/CAM onley …………………………………………………………………………………………….23000,00
Tebel top …………………………………………………………………………………………………………24000,00

CAD/CAM krunica u frontu ……………………………………………………………………………..31200,00
CAD/CAM endokruna ……………………………………………………………………………………..30000,00
CAD/CAM kruna u bocnoj regiji ……………………………………………………………………….28800,00
Bezmetalna keramika cirkonijum kruna …………………………………………………………….29000,00
Frezovana metalokeramicka kruna ……………………………………………………………………16000,00
Matalokeramicka kruna …………………………………………………………………………………….18000,00
Metalokeramicka kruna na leguri od zlata …………………………………………………………38000,00
Zastitna kruna ( ordinacijska ) …………………………………………………………………………….1200,00
Zastitna laboratorijska kruna ……………………………………………………………………………..4500,00
Reparatura krune ………………………………………………………………………………………………3000,00
Livena nadogradnja ( jednokorena ) ……………………………………………………………………8000,00
Livena nadogradnja ( dvokorena ) …………………………………………………………………….10000,00
Livena dvodelna nadogradnja ……………………………………………………………………………12000,00
Livena nadogradnja na leguri od zlata ……………………………………………………………….24000,00
Nadogradnja fiberglas kocicem ……………………………………………………………………………7500,00
Teleskop kruna na leguri od zlata ………………………………………………………………………36000,00
Totalna akrilatna proteza ………………………………………………………………………………….32000,00
Totalna akrilatna proteza sa metalnom bazom …………………………………………………..36000,00
Parcijalna akrilatna proteza ………………………………………………………………………………29000,00
Parcijalna skeletirana proteza ……………………………………………………………………………58000,00
Ugradnja atecmena ……………………………………………………………………………..12000 – 18000,00
Direktno podlaganje proteze ……………………………………………………………………………….4800,00
Indirektno podlaganje proteze …………………………………………………………………………….8400,00
Metalokeramicka kruna na implantu na cementiranje ………………………………………..28000,00
Metalokeramicka kruna na implantu na srafljenje …………………………………32000 – 37000,00
Bezmetalna kruna na implantu na cementiranje ……………………………….36000,00 – 43000,00
Bezmetalna kruna na implantu na srafljenje ……………………………………..36000,00 – 49500,00
Individualna frezovana suprastruktura ………………………………………………………………..10000,00
Individualna cirkonijum suprastruktura ………………………………………………………………17000,00

Uklanjanje mekih i cvrstih naslaga …………………………………………………………………………3600,00
Kauzalna terapija parodontopatije ……………………………………………………………………….12000,00
Obrada parodontalnog dzepa u lokalnoj anesteziji …………………………………………………2600,00
Terapija parodontalnog apcesa ………………………………………………………………………………4000,00
Hirusko lecenje parodontopatije
( Widmanova operacija, lateralno, koronarno ilii apikalno rezanj ) po zubu,
( ugradnja kosti i membrane se dodatno placa ) ………………………………………………………6400,00
Gingivektomija ( po zubu ) ……………………………………………………………………………………..3600,00
Frenektomija ( hiruski ) ………………………………………………………………………………………….7200,00
Frenektomija ( diodnim laserom ) …………………………………………………………………………..9000,00
Slobodni mukogingivalni autotransplantat …………………………………………………………..48000,00
Motivacija i instrukcije u oralnoj higijeni ………………………………………………………………..2400,00

Rutinsko vadjenje zuba ………………………………………………………………………………………………4000,00
Rutinsko vadjenje umnjaka …………………………………………………………………………………………5000,00
Komplikovano vadjenje zuba ………………………………………………………………………………………6000,00
Hirusko vadjenje zuba ………………………………………………………………………………………………10000,00
Vadjenje impaktiranog umnjaka ………………………………………………………………………………..14000,00
Vadjenje impaktiranog ocnjaka ………………………………………………………………………………….14000,00
Resekcija jednokorenog zuba …………………………………………………………………………………….12000,00
Resekcija dvokorenog zuba ……………………………………………………………………………………….15000,00
Resekcija trokorenog zuba ………………………………………………………………………………………. 25000,00
Resekcija jednokorenog zuba sa retrogradnim punjenjem …………………………………………15000,00
Resekcija dvokorenog zuba sa retrogradnim punjenjem ……………………………………………20000,00
Cistektomija …………………………………………………………………………………………………………….15000,00
Incizija apcesa ……………………………………………………………………………………………………………2400,00
Mehanicka hemostaza ……………………………………………………………………………………………….2600,00
Terapija alveolita ( po seansi ) …………………………………………………………………………………….2400,00
Nivelacija grebena ……………………………………………………………………………………………………28000,00
Prezervacija rane po zubu …………………………………………………………………………………………..5000,00
( bio-oss i membrana dodatni troskovi )
Hirusko zatvaranje sinusa …………………………………………………………………………………………26000,00

Implant dvofazni …………………………………………………………………………………….64000 – 84000,00
Mini implant ………………………………………………………………………………………………………..36000,00
Vadenje implanta …………………………………………………………………………………………………18000,00

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije za oralnu higijenu ……………………………………………..2600,00
Impregnacija zuba pastama fluorida …………………………………………………………………………….2400,00
Zalivanje fisura …………………………………………………………………………………………………………….1800,00
Ekstrakcija mlecnog zuba ……………………………………………………………………………………………..2500,00
Plomba jednopovrsinski kompozit ………………………………………………………………………………..3500,00
Plomba dvopovrsinski kompozit …………………………………………………………………………………..4500,00
Tretman nezavrsenog rasta korena ( po seansi ) ……………………………………………………………3000,00
Privremeno zbrinjavanje traumatizovanog zuba u cilju ocuvanja …………………………………5800,00

3D radiogram –CBCT  (cone bean computered tompgraphy )……………………………………..3000-6000
Digitalni ortopan……………………………………………………………………………………………………………1500
Dečiji digitalni ortopan……………………………………………………………………………………………………1500
Retroalveolarni snimak……………………………………………………………………………………………………..500
Digitalni snimci tempomandibilarnih zglobova……………………………………………………………………1500
Skanogram……………………………………………………………………………………………………………………..1200
Bitewing snimak………………………………………………………………………………………………………………1200

Napomene:
– Kada se obavlja više intervencija ili se pristupa totalnoj rekonstrukciji, pacijentu se daje jasni prikaz usluga koje pripadaju planu terapije, kao i njihov pojedinačni i zbirni iznos.
– Prilikom izrade većih radova, koji će trajati duži vremenski period i koji uključuju angažman više specijalnosti, plaća se avanas od 50% ukupnog iznosa.
– Odustajanje od rada, u bilo kojoj fazi, podrazumeva naplatu izvršenih radova i učinjenih troškova, nastalih do odustajanja.- Pacijent dobija račun za izvršene usluge.
– O svim ostalim pravima i obavezama, možete pročitati i podlinku : Zakonska, podzakonska i opšta regulativa

Quality and affordable dentistry

Upoznajte naš tim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.


Bojana Golić
dr.stom.

Ivana Đukić
dr.stom.

Marija Simović
dr.stom.

Doc.dr. Bojan Janjić
spec. Oralne hirurgije i oralne implantologije

Divna Grebenar
stomatološka asistentkinja

Adrijana Đurić
stomatološka asistentkinja

Kristina Đurić
stomatološka asistentkinja

Vladimir Đurmez
viši radiološki tehničar

Make your dream smile a reality!

Call us or book your appointment today