Changing Lives One Smile At A Time!

Cenovnik

DentalStudio - Cenovnik osnovnih usluga

Poštovani pacijenti,

Ovde je prikaz osnovnih usluga u našoj stomatološkoj ordinaciji.
Za većinu termina, objašnjenje možete naći u okviru linka u kojem opisujemo sve pojedinačne usluge. Naši pacijenti su prilikom pregleda, takođe, detaljno informisani o svemu što se tiče njihovog stanja oralnog zdravlja, kao i u pogledu svih mogućnosti za treman i lečenje.

Prvi pregled sa statusom i plan terapije………………………….. …………………………………4800,00
Konsultacije sa postojećim nalazima(60 min)……………………………………………………..3600,00
Kontrolni pregled ……………………………………………………………………………………………… 2000,00                                     
Opšta usluga
Lokalna anestezija ……………………………………………………………………………………………..600,00

Endodontski tretman jednokanalnog zuba ………………………………………………….9000,00
Endodontski tretman dvokanalnog zuba …………………………………………………….11000,00
Endodontski tretman trokanalnog zuba ……………………………………………………..13000,00
Lečenje inficiranog kanala uz interseansni lek ( po seansi ) ………………………….3500,00
Mašinska obrada 1 kanala uz interseansni lek ……………………………………………..7000,00
Mašinska obrada 2 kanala uz interseansni lek ……………………………………………..8000,00
Mašinska obrada 3 kanala uz interseansni lek …………………………………………….9000,00
Definitivno punjenje 1 kanala nakon mašinske obrade ………………………………..3000,00
Definitivno punjenje 2 kanala nakon mašinske obrade ………………………………..4000,00
Definitivno punjenje 3 kanala nakon mašinske obrade ………………………………..5000,00

Plomba jednopovršinski kompozit ……………………………………………… 5200,00
Plomba dvopovršinski kompozit ………………………………………………… 6000,00
Plomba tropovršinski kompozit ………………………………………………….. 7000,00
Konzervativna nadogradnja kompozitom …………………………………… 9000,00
Beljenje zuba po vilici …………………………………………………………………. 13000,00
Beljenje jednog zuba (po seansi) …………………………………………………. 7000,00
CAD/CAM faseta ……………………………………………………………………….. 34000,00
CAD/CAM inley ………………………………………………………………………….. 26000,00
CAD/CAM onley ………………………………………………………………………….. 27000,00

CAD/CAM krunica u frontu ……………………………………………………………………………..32000,00
CAD/CAM endokruna ……………………………………………………………………………………..32000,00
CAD/CAM kruna u bočnoj regiji ………………………………………………………………………28800,00
Bezmetalna keramika cirkonijum kruna …………………………………………………………..32000,00
Frezovana metalokeramička kruna ………………………………………………………………….18000,00
Matalokeramička kruna …………………………………………………………………………………..18000,00
Metalokeramička kruna na leguri od zlata ……………………………………………………….48000,00
Zaštitna kruna ( ordinacijska ) …………………………………………………………………………..1800,00
Zaštitna laboratorijska kruna ……………………………………………………………………………5000,00
Reparatura krune ……………………………………………………………………………………………..4000,00

Livena nadogradnja ( jednokorena ) ……………………………………………………………………9000,00
Livena nadogradnja ( dvokorena ) ………………………………………………………………………11000,00
Livena dvodelna nadogradnja ……………………………………………………………………………12000,00
Livena nadogradnja na leguri od zlata ………………………………………………………………..28000,00
Nadogradnja fiberglas kočićem …………………………………………………………………………..8000,00
Teleskop kruna na leguri od zlata ……………………………………………………………………….48000,00
Totalna akrilatna proteza …………………………………………………………………………………..36000,00
Totalna akrilatna proteza sa metalnom bazom …………………………………………………..40000,00
Parcijalna akrilatna proteza ………………………………………………………………………………34000,00
Parcijalna skeletirana proteza ……………………………………………………………………………68000,00
Ugradnja atecmena …………………………………………………………………………………………….22000,00
Direktno podlaganje proteze ………………………………………………………………………………6000,00
Indirektno podlaganje proteze …………………………………………………………………………..10000,00
Metalokeramička kruna na implantu na cementiranje ……………………….36000,00 – 48000,00
Metalokeramička kruna na implantu na šrafljenje ………………………………36000,00 – 48000,00
Bezmetalna kruna na implantu na cementiranje …………………………………36000,00 – 52000,00
Bezmetalna kruna na implantu na šrafljenje ………………………………………..42000,00 – 52000,00
Individualna frezovana suprastruktura …………………………………………………………………13000,00
Individualna cirkonijum suprastruktura ………………………………………………………………..20000,00

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga …………………………………………………………………………4800,00
Kauzalna terapija parodontopatije ………………………………………………………………………..14000,00
Obrada parodontalnog džepa u lokalnoj anesteziji ……………………………………………….4500,00
Terapija parodontalnog apcesa ……………………………………………………………………………..6000,00
Hiruško lečenje parodontopatije
( Widmanova operacija, lateralno, koronarno ilii apikalno rezanj ) po zubu,
( ugradnja kosti i membrane se dodatno plaća ) …………………………………………………….7500,00
Gingivektomija ( po zubu ) ……………………………………………………………………………………..3600,00
Frenektomija ( hiruski ) ………………………………………………………………………………………….10000,00
Frenektomija ( diodnim laserom ) …………………………………………………………………………..9000,00
Slobodni mukogingivalni autotransplantat …………………………………………………………….54000,00
Motivacija i instrukcije u oralnoj higijeni ………………………………………………………………..3000,00

Rutinsko vađenje zuba ………………………………………………………………………………………………5000,00

Rutinsko vađenje umnjaka ………………………………………………………………………………………..6000,00
Komplikovano vađenje zuba ………………………………………………………………………………………8000,00
Hiruško vađenje zuba ……………………………………………………………………………………………….12000,00
Vađenje impaktiranog umnjaka ………………………………………………………………………………..15000,00
Vađenje impaktiranog očnjaka ………………………………………………………………………………….20000,00
Resekcija jednokorenog zuba ……………………………………………………………………………………16000,00
Resekcija dvokorenog zuba ……………………………………………………………………………………….18000,00
Resekcija trokorenog zuba ………………………………………………………………………………………. 26000,00
Resekcija jednokorenog zuba sa retrogradnim punjenjem ………………………………………..19000,00
Resekcija dvokorenog zuba sa retrogradnim punjenjem …………………………………………..24000,00
Cistektomija ………………………………………………………………………………………………………………18000,00
Incizija apcesa …………………………………………………………………………………………………………..5000,00
Mehanička hemostaza ……………………………………………………………………………………………….4000,00
Terapija alveolita ( po seansi ) …………………………………………………………………………………….3000,00
Nivelacija grebena ……………………………………………………………………………………………………..28000,00
Prezervacija rane po zubu …………………………………………………………………………………………..5000,00
( bio-oss i membrana dodatni troškovi )
Hiruško zatvaranje sinusa ………………………………………………………………………………………….32000,00

Implant dvofazni …………………………………………………………………………………………………66000,00 – 120000,00
Mini implant ……………………………………………………………………………………………………….48000,00
Vađenje implanta ……………………………………………………………………………………………….18000,00

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije za oralnu higijenu ……………………………………………..3500,00
Impregnacija zuba pastama fluorida …………………………………………………………………………….4000,00
Zalivanje fisura …………………………………………………………………………………………………………….2800,00
Ekstrakcija mlečnog zuba …………………………………………………………………………………………….3000,00
Plomba jednopovršinski kompozit ……………………………………………………………………………….4500,00
Plomba dvopovršinski kompozit …………………………………………………………………………………..5500,00
Tretman nezavršenog rasta korena ( po seansi ) …………………………………………………………..4000,00
Privremeno zbrinjavanje traumatizovanog zuba u cilju očuvanja …………………………………7000,00

3D radiogram –CBCT  (cone bean computered tompgraphy )………………………………………..3500,00-6500,00
Digitalni ortopan……………………………………………………………………………………………………………1700,00
Dečiji digitalni ortopan………………………………………………………………………………………………….1700,00
Retroalveolarni snimak…………………………………………………………………………………………………600,00

Retroalveoralni velika folija I ………………………………………………………………………………………… 800,00

Retroa velika folija II…………………………………………………………………………………………………….. 1200,00
Digitalni snimci tempomandibilarnih zglobova………………………………………………………………1700,00
Skanogram I…………………………………………………………………………………………………………………….900,00

Skanogram II……………………………………………………………………………………………………………………1500,00
Bitewing snimak…………………………………………………………………………………………………………….1700,00

Maxilarni sinusi …………………………………………………………………………………………………………….1700,00

Implantološko planiranje ……………………………………………………………………………………………….1500,00

Izrada snimka na filmu…………………………………………………………………………………………………….300,00

Kopija snimka…………………………………………………………………………………………………………………300,00

Dodatni medij…………………………………………………………………………………………………………………200,00

Napomene:
– Kada se obavlja više intervencija ili se pristupa totalnoj rekonstrukciji, pacijentu se daje jasni prikaz usluga koje pripadaju planu terapije, kao i njihov pojedinačni i zbirni iznos.
– Prilikom izrade većih radova, koji će trajati duži vremenski period i koji uključuju angažman više specijalnosti, plaća se avans od 50% ukupnog iznosa.
– Odustajanje od rada, u bilo kojoj fazi, podrazumeva naplatu izvršenih radova i učinjenih troškova, nastalih do odustajanja.- Pacijent dobija račun za izvršene usluge.
– O svim ostalim pravima i obavezama, možete pročitati i podlinku : Zakonska, podzakonska i opšta regulativa

Quality and affordable dentistry

Upoznajte naš tim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.


Bojana Golić
dr.stom.

Ivana Đukić
dr.stom.

Marija Simović
dr.stom.

Doc.dr. Bojan Janjić
spec. Oralne hirurgije i oralne implantologije

Divna Grebenar
stomatološka asistentkinja

Adrijana Đurić
stomatološka asistentkinja

Kristina Đurić
stomatološka asistentkinja

Vladimir Đurmez
viši radiološki tehničar

Make your dream smile a reality!

Call us or book your appointment today