Changing Lives One Smile At A Time!

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Dental Studio je privatna zdravstvena ustanova koja svoj pristup, osim na principima stomatološke profesije i medicinske etike, zasniva i na društveno odgovornom poslovanju.
Naš društveno odgovorni pristup, pre svega, čini naše održivo poslovanje, kojim podmirujemo sve obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i državi, u smislu plaćenih poreza, doprinosa i taksi.
Nakon toga, u potpunosti primenjujemo zakonsku regulativu države Srbije i međunarodnih standarda. Poštujemo prava zaposlenih i negujemo različitost i toleranciju.
Takođe, naši zaposleni ispunjavaju sve profesionalne i etičke standarde, kako u pogledu formalnih uslova, tako i u pogledu kontiuiranog usavršavanja i praćenja trendova i standarda u okviru struke, na sertifikovanim i priznatim edukacijama. Naši stomatolozi koji određuju procedure i terapiju, članovi su stručnih tela i komora, što za naše pacijente predstavlja dodatnu sigurnost.
Na samom vrhu društveno odgovorne lestvice, nalaze se i naše filantropske aktivnosti.

Quality and affordable dentistry

Upoznajte Naš Tim


Bojana Golić
dr.stom.

Ivana Đukić
dr.stom.

Marija Simović
dr.stom.

Doc.dr. Bojan Janjić
spec. Oralne hirurgije i oralne implantologije

Divna Grebenar
stomatološka asistentkinja

Adrijana Đurić
stomatološka asistentkinja

Kristina Đurić
stomatološka asistentkinja

Vladimir Đurmez
viši radiološki tehničar