Changing Lives One Smile At A Time!

Protetika

Protetika

Grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih i rekonstukcijom postojećih zuba, u zdrav, funkcionalniji i lepši zubni niz. Kako je na raspolaganju čitav spektar protetskih usluga, u zavisnosti od medicinskih indikacija, preporučenih tehnologija , ali i želja i mogućnosti  pacijenta, sa posvećenošću i zadovoljstvom, analiziramo stanje pacijenta i dajemo naše mišljenje i preporuke za izbor protetskih nadoknada, kao i opsežan opis svega što protetici predstoji.

Bezmetalne krunice su zamenile nekadašnje metalne krunice i predstavljaju spoj kvaliteta i trajnosti.  Metalna košuljica koja je nekada postojala kao osnova za porcelan, zamenjena je cirkonijom, aluminom i empresom, zahvaljujući kojima je povećana transmisija svetlosti i prirodna refleksija, što zubima daje staklasti i prirodniji izgled. Osim kompatibilnosti sa prirodnim tkivima i estetskih prednosti, materijali od kojih se izrađuju bezmetalne krunice su otpornije na plak. Takođe, kod preosetljivosti nekih pacijenata na neke metale, nema rizika, a nema rizika ni od korozivnih procesa.

Metal – keramičke krunice predstavljaju konvencionalni tip protetskih nadoknada koje sadrže metalni kor (kapicu) preko koje je napečena keramika odličnog kvaliteta. Ova vrsta nadoknada se preporučuje u bočnom sektoru više nego u prednjem, jer zbog metane košuljice ispod keramičke krune, refleksija svetlosti nije potpuna, pa u frontu ne daje zadovoljavajuće estetske rezulatate, ali zato poseduje maksimalnu mehaničku potporu.

Skeletirane proteze sa atečmenima  se preporučuju na mestima gde iz određenih tarapeutskih ili indikacijskih razloga, nije moguća ugradnja implanta i rekonstrukcija zuba fiksnim nadoknadama. Kao što samo ime kaže, zubi koji se nadoknađuju kod pacijenta, izrađuju se na finom metalnom skeletu, sa dodacima kojim se ”kopčaju” na postojeće zube. Materijali od kojih se rade ove proteze su kompatibilni sa tkivima i  pacijenti se lako navikavaju na njih, u smislu žvakanja i održavanja oralne higijene.

Parcijalne proteze se rade kod djelimično bezubih pacijenta, kod kojih takođe, ne postoji mogućnost izrade fiksnih protetskih nadoknada.

Totalne ili akrilatne proteze se rade kod potpuno bezubih pacijenata. Nakon njihove izrade neophodan je proces adaptacije kako bi se pacijenti navikli na izgled, a pre svega na funkciju totalnih proteza. One se sistemom vakuma uz pomoć pljuvačke drže na vilicama tako da imaju izvesna ograničenja u odnosu na vizil proteze. Važno je redovno održavanje higijene totalnih proteza. Savetuje se njihovo pranje posle svakog jela mekanim četkicama i neabrazivnim pastama. Na taj način se sprečava zadržavanje hrane ispod proteza, iritacija i upala desni. Noću se proteze skidaju da bi se meka tkiva odmorila. Zbog navedenih ograničenja važno je sačuvati svaki zub jer će poslužiti kao oslonac budućoj protezi, doprinoseći njenoj stabilnosti.

Make your dream smile a reality!

Call us or book your appointment today