Changing Lives One Smile At A Time!

Licence i sertifikati

Naše licence i sertifikati

Licence i certifikati predstavljaju zvanične dokumente o posedovanju neophodnih znanja i veština, ispunjavanju određenih zakonskih i profesionalnih uslova, primeni obavezujućih procedura, kao i o društveno odgovornom poslovanju i izvrsnosti.
Mnoge od naših licenci i certifikata potvrđuju našu kontinuiranu edukaciju, a predstavljaju i sigurnost za naše pacijente. Svi naši stomatolozi, stomatološki asistenti, kao i radiološki tehničari, ispunjavaju zakonske preduslove za radna mesta na kojima su angažovani, a osim toga, shodno svojim afinitetima, kontinuirano se usavršavaju.
Naše licence se obnavljaju na osnovu edukacija koje smo tokom godine u obavezi da pohađamo. Na ovoj web-stranici vas informišemo o našim dodatnim edukacijama, koje ne spadaju u domen obaveznog, koji se inače, potvrđuje validnim licencama.
Sve licence i certifikati, kolektivni i individualni, dostupni su na uvid, kako našim pacijentima, tako i stručnim službama i profesionalnim udruženjima.

Kolektivne licence i sertifikati

Individualne licence i sertifikati, dr.stom. Bojana Golić

Individualne licence i sertifikati, dr.stom. Marija Simović

Naš Tim

0

Doktora Stomatologije

0

Lepih Osmeha

0

Pacijenata

0

Intervencija

Naši Pacijenti