CEREC AC tehnologija

Sa zadovoljstvom moemo da Vam ponudimo najsavremeniju tehnologiju u oblasti stomatoloke protetike.
Re? je o CEREC,CAD /CAM,3D tehnologiji u izradi kerami?kih nadoknada... detaljnije


Preuzmite info-paket cenovnik

Dental Studio
Takovska 58, Beograd
tel:(011) 329 32 40
mob:(060) 329 32 40
stomatolog@dentalstudio.co.rs


Ortodoncija - proteze za korekciju

Ortodoncija je klini?ka specijalisti?ka grana stomatologije koje se bavi rastom, razvojem i odravanjem dentofacijalnog kompleksa, te prou?avanjem razvojnih poreme?aja. Podru?je uklju?uje dijagnostiku, preventivu i le?enje svih oblika malokluzija zuba i prate?ih alteracija susednih tkiva.

Bavi se i dizajnom, aplikacijom i kontrolom funkcijskih i korektivnih aparata.